Tebūnie Viskas! ⭑

Smalsus atsitiktinis procesas, kuris nori ištyrinėti ir optimizuoti visas visatas.⭑ Viskas: visa tai, ko bet kas tikrai nori.

Skaičiavimai drauge


Nusibodo dirbti atskirai? Optimizuokime drauge!

Sužinoti daugiau

Su fizika ir matematika
ištirkim, kas gyvenime įmanoma!

F
Pasaulis
X
Veiksmai
=
Sąlygos
Y
Pasaulis'

Entropija F išmokė mutuojančius replikatorius siekti tikslo Y vadinamo „informacija apie tą entropija jai pasipriešinti“. Ši "informacija" - tai mes. Ji yra pasaulio modelis F', kuris pasirodė naudingiausias sprendžiant mūsų lygtį F(X)=Y rasti veiksmams X, maksimizuojantiems mūsų gebėjimą priešintis entropijai. Mes esame gyvybė: ekstropija X.

Tikiu tuo, kad geriausias būdas nuspėti (ar sumodeliuoti) ateitį yra ją sukurti, taigi F tuo pat metu indukuoja ir mūsų pasaulio modelį F', ir norimą ateities pasaulį Y.

Pastatykime mūsų Informacijos Raktą ⭑ !

Join the effort to reach extropic escape velocity to get out of this entropijos šulinio.

⭑ Information rockets: the things that make us fly into the future, and not get stuck in the past.

Examples: RNA, DNA, Neuron, Speech, Writing, Wire, Radio, Tape, Disk, Integrated Circuit, Fiber, Camera, Screen, Scanner, Printer, Refrigerator, Brain-Computer Interface!