Dabartinis dėmesys: infrastruktūros technologijų kūrimas sudaryti sąlygas kurtis programine įranga1,2 ir aparatine įranga3-apibrėžtoms skaitmeninių klajoklių ("digital nomads") bendruomenėms, leidžiančioms keliaujant apsistoti bet kur Žemėje ir už jos ribų, bet ypač - vietose netoli kūrybos ir gamybos taškų, kaip kad gamyklos ir tyrimų laboratorijos, kad tokie keliautojai galėtų patogiai dalyvauti bendrai kuriant naujas visuomenei naudingas technologijas, produktus ir paslaugas, komercializuojant įmonių akcijas tiek realiame pasaulyje, tiek ir virtualiuose žaidimų pasauliuose.

1: Fintank, 2: XMaze, 3: HiveCell.

2022 — dabar

Mindey Ltd - Įkūrėjas / Savininkas

mindey.com

Paskirtis: valdymo įmonė laikyti vertybinius popierius bei užsiimti technologių tyrimais, galimai licencijų bei laikinai automobilių prototipų, pagamintų pagal HiveCell idėją, pardavimams.

2020 — dabar

United Merchants Ltd - Bendra-įkūrėjas / CTO

bettermarket.io

Vaidmuo: Įvairių atviro kodo aplikacijų apjungimo principo sugalvojimas norimam rezultatui pasiekti, bei programų sistemos prototipo pateikimas. Konsultavimas dėl technologinės strategijos.

2019 — 2020

Sujitech LLC/合同会社 - Konsultantas / Architektas

sujitech.com

Vaidmuo: Žinių dalijmasis kriptografijos, JavaScript, bei naršyklės programavimo technologijų srityse, bei konsultavimas dėl technologinės krypties norint būti aktualiems web3 kontekste.

2017 — 2019

Scoutbee GmbH - Rangovas / CTO

scoutbee.com

Vaidmuo: Darbų organizavimas sukurti programinę įrangą tiekimo grandinės rizikos minimizavimui automatizuojant alternatyvių tiekėjų rekomendacijos sistemą, elektroninę pirkimų komunikacijos proceso sistemą, bei tiekimo rizikos modeliavimą remiantis realaus laiko duomenimis apie pasaulinę prekybą, nelaimingų atsitikimų signalų sistemas, globalias naujienų sekimo sistemas, bei kitais duomenimis visapusiškai padengti tiekimo grandinės rizikai mažinti. Mano indėlis buvo daugiausia tai, kad suorganizavau programuotojų ir duomenų analitikų komandas, bei įvedžiau geriausias tuo metu žinomas technologijas ir technologinius procesus, taip pat palaikiau pardavimų procesus reikiamų duomenų gavyba ir jų analitika, bei apsiėmiau įdarbinimo procesais technologijos komandoms (duomenų apdorojimo ir programinės įrangos kūrimo komandoms).

2015 — dabar

WeFindX Foundation CLG - Bendra-įkūrėjas, Direktorius

wefindx.org

Vaidmuo: Vizijos ir finansinės idėjų kalvės koncepcijos (wefindx.com) kūrimas, kuri kilo iš idėjos gimusios 2005 metais. Sukūriau turinio tipų teoriją ir aplikacijos procesų logiką, kuri leistų spręsti platų problemų spektrą. Įsisavinau geriausias patikimų web paslaugų inžinerijos praktikas, kaip kad TDD, Gitflow, CI, klaidų ir resursų sekimas, konteinerizacija. Vedžiau projektą ideologiškai, atlikau programuotojų kodo peržiūras, ir įgyvendinau aibę funkcijų, kaip kad projektų akcijų generavimo logiką paremtą resursų išlaidų ir jas dengiančių mokėjimų integracija (įgyvendintas akcijų apibrėžimas apjungiantis apmokėjimus su darbo kaštų įrašais ir darbo rezultatų įrodymais), suprogramuoti dinaminiai web grafikai, ir daug kitų funkcijų. Parašiau didžiąją dalį sistemos tekstų ir vysčiau partnerystę, bei aktyviai dirbau su komandos formavimu bei pagalba organizacijos nariams.

2014 — 2016

XY Bid Inc - Bendra-įkūrėjas, CTO

xybid.com

Vaidmuo: Tyrimų projekto valdymas siekiant atrasti principus, kaip sumažinti paspaudimo (cost-per-click) arba įsigijimo (cost-per-acquisition) kainą, kontroliuojant biudžeto išlaidas ir bendrą paspaudimų/įsigijimų skaičių. Dėl to startuoliui buvo sukurtos bent trys valdymo strategijos, paremtos matematine teorija.

Pažymėtina: sukurtas pilno ciklo duomenų rinkimo iš „AdWords“ platformos, analizės ir veiksmų grandinė naudojant Python, R, MongoDB ir JavaScript, kurios sąveikauja su „AdWords“ per API ir žiniatinklio „JavaScript“ kliento sąsają.

2012 — dabar

StudyMaze Projektas - Kūrėjas / Vizionierius

studymaze.org

Sustabdžiau doktorantūros studijas dirbti ties  3D Study Maze - decentralizuotu virtualiu pasauliu paversti darbą ir studijas žadimu. Video įžanga yra čia.

2011 — 2012

Purdue University - Tarpdisciplininės studijos (Gamtos mokslai & Lingvistika)

purdue.edu

Kihara Lab - Tyrimų asistentas

kiharalab.org

Tema: Matematikos taikymai biologijai

Tyrimų asistentas/mokslo asistentas (Daisuke Kiharai in gamtos mokslų, bei Viktorui Raskinui lingvistikos srityje) Purdue Universitete, JAV.  Mokymų asistentu buvau anatomijos užsiėmimuose, su praktiniais, pvz., varlių skrodimo uždaviniais. 

Kihara Lab (gamtos mokslai)baltymų paieškos variklis pasinaudojant 3D objektų požymių išskyrimu Kravčiuko momentais bei juo paremtu baltymų funkcijos atpažinimu pagal baltymo struktūrą.

Viktoras Raskinas (lingvistika): formalizuota mereologinė dalies reliacija, kuri naudinga prasmės atvaizdavime semantiniuose tinkluose (ontologijose).

2010 — 2011

UAB Sandas - Verslo matematikas / BI programinės įrangos kūrėjas

sandas.lt

Vaidmuo: BI programinės įrangos kūrėjas. Integruoti duomenys iš internetinių parduotuvių į BI sistemą OpenERP naudojant XML-RPC protokolą. Rašiau modulius apskaitai su PostgreSQL, bei rašiau verslo ataskaitų generatorius.

Motyvacija: Norėdamas išmokti naudoti Python kalbą tam, kad sukurti draugišką AI , atradau UAB Sandas, kur galėjau išmokti šia kalba rašyti privačius OpenERP (atviro kodo verslo resursų planavimo programinės įrangos) modulius su Python'u, įskaitant darbą su bankininkystės duomenimis ir integracijas, web-shop duomenų integracijas su apskaita ir analitika, specializuotų formų ir ataskaitų šablonų kūrimu, ORM modeliais, ir kt.

2005 — 2006

Waseda University - Japonų kalbos programa

www.waseda.jp

Unoh Inc - Darbo praktika

unoh.net

Santoku Inc - Dalins darbas ("arubaito")

santoku.co.jp

Tema: Japonų kalbos studijos.

Turinys: skaitymo, rašymo, klausimyo, kalbėjimo pamokos su dėmesiu studentui tyrinėti savo interesus. Keletas tuomet parašytų tekstų:

(1) Rašinėlis tema "Man svarbus dalykas"  užsiėmimuose

https://jp.mindey.com/taisetsu - Aprašytas projektas apie projektą sukurti "Procedūrinių žinių Vikipediją".

(2) Rašinėlis tema Autobiografija užsiėmimuose

https://jp.mindey.com/jibunshi - Trumpai aprašyta mano istorija iki šio rašinėlio rašymo laiko Japonijoje.

Unoh Inc: (PHP Programuotojo Praktika) Prisidėjau prie nuotraukų dalijimosi socialinio tinklo photozou.jp, dirbant iš viso 5 žmonių komandoje, naudojantis įrankiais kaip Vim, GPG, SVN, bei LAMP su prod / dev aplinkų padalijimu. Buvau priimtas į komandą po to kai išsprendžiau testinį PHP uždavinį sukurti BBS (skelbimų lentą) per vieną vakarą. Ypač naudinga čia buvo išmokti Vim redaktorių.

Santoku: išmokau japonų kalbos naudojamo aptarnaujant parduouvės klientus Japonijoje.

2004 — 2010

Vytauto Didžiojo Universitetas - Matematika ir jos taikymai

vdu.lt

Darbo praktika - mokymo asistentas, mokyti taikomąją statistiką biologijos studentams.

Turinys: Visi pažymiai ir paskaitų kursai su vadovėliais yra čia (google spreadsheet) arba teksto formatu čia.

Pastaba: Pirmieji 2 metai buvo bendri su informatikos studentais, tad, tai galima laikyti maišyta informatikos ir matematikos programa. Matematikos studentai vėliau skirstėsi į tikimybių teorijos arba diferencialinių lygčių kryptis, ir aš pasirinkau susitelkti ties tikimybių teorijos kryptimi. Be to, studijų metu taip pat pasirinkau japonų kalbą kaip pasirenkamą kursą. Dalyvavau ir laimėjau pirmąjį Lietuvoje japoniškų pasisakymų konkursą (kalbos tekstas yra čia).

Bakalaurinis darbas: Branduolių teorijos taikymai klasifikavimo uždaviniams koronarų stenozės prognozavime. EKG signalų požymių išskyrimas naudojantis modifikuotu PCA (pagrindinių komponenčių analize) su HSIC (Hilbert-Schmidt Independence Criterion), ir klasifikatoriaus kūrimas tų požymių pagrindu.

Kursinis darbas (su darbo vadovu A. Bikeliu). Atsitiktinio dydžio dekompozicija į be galo dalią ir nedalią komponentes. (kursiniame darbe įrodytas tikimybinių skirstinių šeimos  begalinis dalumas į nedalią ir be galo dalią komponentę.)

Motyvacija: noras suprasti pokyčius abstrakčiąją prasme, tam, kad suprasti visatos kilmę.

2003 — 2004

Fizikos Institutas - Technikas

fi.lt

Vaidmuo: galutinių vartotojų interneto aparatūros ir programinės įrangos diegimas, priežiūra ir administravimas. Darbo užduotys apėmė LAN administravimą, t.y. kompiuterių ir operacinių sistemų remontą pagal poreikį. Įgyta patirties Linux, MediaWiki, Windows Active Directory administravimo srityse.

2002 — 2003

Čia išmokau Autodesk Inventor , kuris pravertė ateityje kuriant 3D CAD brėžinius. Kadangi domino Visatos kilmės klausimai, tai pakeičiau kryptį link fizikos ir matematikos.


1998 — 2001

Susidomėjau japonų kalba, nes vaikystėje mačiau daug nuostabios technikos, kuri buvo "Made in Japan," bei taip pat dėl kultūrinių aspektų, apie kuriuos sužinojau skaitydamas Vsevlodo Ovčinikovo knygą "Sakuros šakelė" (1971), kuri paliko įspūdį, ir dėl kurios pamėgau Japonijos kultūrą.

Užsirašiau į japonų kalbą VU Orientalistikos centre, ir pradėjau lankytis po pamokų mokykloje, paralelei kitomis dienomis eidamas į chemijos ir astronomijos būrelius.

1991 — 2002

Mokykla (K-12)

Tuo metu Lietuvoje mokykla buvo 12-metų, ir mes mokėmės standartinių pamokų. Tarp keletų užklasinių veiklų, galima būtų paminėti mano interesus eksperimentams astronomijos, chemijos, fizikos ir biologijos srityse.

Buvau ir laimėjau bent vienoje iš įvairių olimpiadų. Lankiau chemijos būrelį, bei kolekcionavau cheminius elementus ir reagentus namusoe. Dalyvavau ekskursijose į Ignalinos Branduolinę Elektrinę, organizuotose Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto dėstytojų, kaip dalį chemijos būrelio veiklų. Taip pat atlikinėjau kai kuriuos laboratorinius trimus namie. Galėčiau pateikti daugiau detalių, jei smalsu.

Kai kurie senesni užrašai yra mano senose svetainėse web.mindey.com ir 0x.mindey.com.


1983 — dabar

Vilniaus miestas (gimiau kažkur čia)

Gimimas

Pomėgiai ir pramogos: aktyviai dalyvavau diskusijų forumuose Everything List (Usenet) (bendruomenėje, tyrinėjančioje idėją, kad egzistuoja visos įmanomos visatos), SL4 (bendruomenėje, diskutuojančioje srategijas dėl itin galingų ateities technologijų atsiradimo), LessWrong (bendruomenė vystanti racionalaus mastymo meną), bei taip pat HalfBakery (bendruomenėje išradinėjančioje radikaliai neįprastas, smagias naujoves). Taip pat mėgstu sportą, kaip kad plaukimą serfingu.